Informace o projektu
CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnacy and Childhood (CELSPAC)

Kód projektu
MUNI/M/1075/2013
Období řešení
3/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Institut biostatistiky a analýz

Projekt zakládá mezioborovou spolupráci mezi Přírodovědeckou fakultou, Fakultou sociálních studií a Institutem biostatistiky a analýz MU při vytěžování dat pořízených během dvou dekád realizace projektu ELSPAC, dlouhodobé mezinárodní studie organizované Světovou zdravotnickou organizací, které je Masarykova univerzita účastníkem. Rozsáhlá data o rodinných, zdravotních, psychologických, environmentálních, sociálních, vzdělávacích, ekonomických a jiných aspektech vývoje a dospívání první polistopadové generace v Jihomoravském kraji představují obrovský výzkumný potenciál, k jehož vytěžení má předkládaný projekt napomoci. Výstupem projektu bude unikátní interaktivní databáze, která umožní realizaci širokého spektra multidisciplinárních projektů, ale také mezinárodních komparativních studií (projekt ELSPAC probíhá paralelně v několika evropských zemích). Projekt tím přispěje nejen ke zvýšení publikační aktivity zúčastněných pracovišť, ale také ke zvýšení atraktivity MU jako partnera v mezinárodních projektech.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info