Project information

Project information
Czech Journalists in Comparative Perspective: an Analysis of the Process of Professionalization, Professional Socialization, and Journalistic Career (Český novinář v mezinárodní perspektivě)

Investor logo
Project Identification
GA14-03028S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Výzkum novinářské profese je v České republice na okraji vědeckého zájmu. V navrhovaném projektu se proto pokusíme tuto výzkumnou propast částečně zaplnit. K naplnění toho cíle se ale nebudeme soustřeďovat jen na domácí žurnalistikou komunitu, ale provedeme porovnání jejích charakteristik a postojů s relevantními zahraničními novinářskými komunitami. Soustředíme se především na následující témata: 1) na proměnu, kterou prošlo profesní sebepojetí domácích novinářů v posledním desetiletí, 2) na změny, ke kterým došlo v oblasti profesního vzdělávání a profesní dráhy žurnalistů počínaje jejich universitním vzděláváním, 3) na proměnu profesních žurnalistických postojů a hodnot a ideologií. Projekt nemá za cíl jen realizovat po desetiletí opakovaný výzkum s cílem zachytit změny, ke kterým došlo, ale zahrnuje i první mezinárodní srovnání socio-demografických charakteristik, profesních postojů a hodnot domácích novinářů s relevantními novinářskými kulturami, jak je popisuje mezinárodní studie World Journalism Study.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info