Project information

Zapojení MU do realizace Massive Open Online Coureses

Project Identification
ROZV/19/2014
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Projekt „Zapojení MU do realizace Massive open online courses (MOOC)“ reaguje na bouřlivě se rozvíjející fenomén otevřeného masového distančního vzdělávání. MOOC se v posledních letech staly významným faktorem ovlivňujícím vývoj univerzitního vzdělávání. Díky dynamice svého rozšiřování, impaktu a doposud ne zcela jasným dopadům na současný tradiční model terciárního vzdělávání jsou sledovány a diskutovány v podstatě všemi významnými hráči v této oblasti. Vstup do této oblasti lze do jisté míry považovat za indikátor vyspělosti univerzity.

Masarykova univerzita má zájem na tom, aby maximálně využila potenciál MOOC a je si vědoma nezanedbatelných nákladů a rizik. Cílem projektu je připravit základní podmínky pro reálné zapojení pracovišť do MOOC a případný rozvoj této oblasti v dalších letech.

Od zapojení do MOOC slibuje zejména zvýšení své atraktivity pro talentované středoškoláky, posílení svého image jako dynamicky se rozvíjející a moderní univerzity, jakožto i vytvoření prostoru pro uplatnění a popularizaci výsledků práce svých špičkových výzkumných týmů.

Projekt bude v roce 2014 realizován pracovní skupinou složenou ze zástupců vybraných fakult a zástupců IS, UVT a RMU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info