Project information
Metodologie teatrologického výzkumu (METODYDIW)

Project Identification
MUNI/A/0863/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na mapování současných metodologických postupů světové teatrologie, resp. divadelních studií, jejich uvedení do českého kontextu, kritické zhodnocení a prověření v konkrétním výzkumu, zejména na úrovni doktorského studia.

Projekt je úzce provázán s klíčovým výzkumným projektem pracoviště (Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál), kterému by měl vytvořit širší rámec.

Publications

Total number of publications: 53


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info