Project information

Etnologický výzkum vybraných složek tradiční materiální kultury (EVTMK)

Project Identification
MUNI/A/0882/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Specifický výzkum Ústavu evropské etnologie FF MU se v roce 2014 zaměří na dvě oblasti tradiční materiální kultury, na problematiku lidového domu a oděvu. Vzhledem k posledním badatelským trendům se ukazuje v oblasti lidové architektury jako neobyčejně přínosná interdisciplinární spolupráce etnologie a medievální archeologie. V kooperaci obou disciplin bude probíhat výzkum podsednické usedlosti čp. 36 v Sebranicích u Boskovic, který pomůže odhalit středověký a raně novověký vývoj domu v oblasti Malé Hané a přispět k typologickému zařazení lidového domu tohoto regionu. Výzkumu lidového oděvu se celoživotně věnuje PhDr. Alena Jeřábková, dlouholetá externí pedagožka bývalé Katedry etnografie a folkloristiky i současného Ústavu evropské etnologie. Problematiku lidového oděvu sledovala na materiálu moravských krojů i v širších slovanských a evropských dimenzích. Vedle materiálových, komparačních a typologických prací se zaměřila také na otázky metodické. Profilový sborník jejich prací "Lidová oděvní kultura. Příspěvky k metodologii a typologii lidového oděvu" zahrne starší studie, publikované v těžko dostupných sbornících nebo regionálních periodicích, i nové texty, které doplní publikované studie do jednolitého konzistentního celku, který poslouží jako učební text pro studenty etnologie.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info