Project information
Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (Země a kulturní identita)

Project Identification
MUNI/A/0824/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt je součástí dlouhodobého zaměření vědecké činnosti Historického ústavu FFMU, orientovaného především na zkoumání středoevropské kulturní identity s důrazem na úlohu historických zemí. I nadále je jeho prioritou vysoká odborná úroveň výzkumu, důraz na interdisciplinaritu, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým iniciativám a přispívání k nim, stejně jako promýšlení a ověřování tradičních výkladů středoevropských dějin. Cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a příslušná prezentace výsledků v rámci obvyklých vědeckých publikací, na straně druhé pak intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů, zejména doktorandů, do již probíhajícího výzkumu. Jak se v poslední době ukázalo, aktivity doktorandů zároveň přispívají k rozšíření tematického záběru zkoumaných otázek, zvláště o problémy týkající se širších evropských dějin. Řešitelský tým, tvořený z větší části právě doktorandy, bude mít za cíl nadále plnit výzkumné úkoly spojené s vědeckým profilem pracoviště. Z tematického hlediska půjde v první řadě o zkoumání starších i novějších dějin Moravy v kontextu střední Evropy se zaměřením k otázkám české státnosti, stavovství a dalších společenských útvarů a sociálních situací; dále k dějinám ekonomiky, správy i k problematice vztahu národa a země. Jednou z tematických priorit zůstávají aspekty moderního bádání o dějinách českých zemí reflektovaného v širokých evropských souvislostech.

Publications

Total number of publications: 70


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info