Project information
Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně

Dějiny hudební kultury města Brna v širším kontextu hudebního vývoje (zejména) Moravy jsou jedním z hlavních připravovaných střednědobých vědeckých projektů Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Tato část projektu navazuje na loni zahájenou první fázi spojenou především s koncepční a metodologickou přípravou a pokračuje v dalším utřídění a sběru relevantního pramenného materiálu včetně digitalizace základních zdrojů a v rozvoji odborných pramenných databází. Připravovány a publikovány budou výzkumné sondy do dílčích oblastí hudební kultury města Brna a šířeji i celé Moravy, zejména ve vztahu k vznikajícím doktorským a magisterským diplomovým pracím. Součástí projektu bude opět také příprava a realizace druhé množiny hesel osobností spojených s brněnskou a moravskou hudební kulturou pro Český hudební slovník osob a institucí.

Jedná se o dlouhodobější projekt s rozložením prací na několik let, konečným výstupem by měla být reprezentativní monografie věnovaná dějinám hudební kultury města Brna.

Publications

Total number of publications: 120


Previous 1 2 3 4 5 6 7 12 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info