Project information

Vytvoření tezauru pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostí (Tezaurus)

Project Identification
TB02CUZK004
Project Period
2/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Vývoj systému pro správu vícejazyčného tezauru, který umožní editaci a prohlížení tezauru, včetně importu dat z tématických databází (slovník VÚGTK, RUIAN a další) a exportu dat v konfigurovatelném formátu s možností nastavení kritérií pro předávání informací. Součástí systému bude také webová služba pro publikaci obsahu tezauru dalším aplikacím podle popsaného rozhraní (s využitím standardů WSDL a REST JSON).

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info