Project information
Málotřídky v současném vzdělávacím systému

Project Identification
MUNI/21/F0020/2006
Project Period
9/2006 - 6/2007
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkumný projekt se zaměří na málotřídní školy, které jsou specifickým organizačním útvarem základního školství. Cílem bude analyzovat českou vzdělávací politiku vůči málotřídním školám, a to na všech úrovních našeho školství (národní, regionální a místní). Pro dosažení tohoto cíle budou využity metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu, a to obsahová analýza, rozhovory a dotazníkové šetření.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info