Informace o projektu
Málotřídky v současném vzdělávacím systému

Kód projektu
MUNI/21/F0020/2006
Období řešení
9/2006 - 6/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Výzkumný projekt se zaměří na málotřídní školy, které jsou specifickým organizačním útvarem základního školství. Cílem bude analyzovat českou vzdělávací politiku vůči málotřídním školám, a to na všech úrovních našeho školství (národní, regionální a místní). Pro dosažení tohoto cíle budou využity metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu, a to obsahová analýza, rozhovory a dotazníkové šetření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info