Project information
Sledování změn zatížení plosky nohy,postury a držení těla vlivem cvičení SM - Systémem u žáků taneční konzervatoře (postura)

Project Identification
MUNI/A/0854/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Výzkum bude zaměřen na analýzu a monitoring zatížení chodidla a změnu postury a držení těla vlivem cvičení SM - Systémem u žáků taneční konzervatoře. Obsahem práce bude sledování změn v zatížení chodidel obou dolních končetin a tvaru a statiky páteře před cvičením a po něm. Tyto změny budou statisticky zhodnoceny.
Cílem projektu je posoudit změny zatížení dolních končetin a změny postury, držení těla, u skupiny probandů taneční konzervatoře Brno. Předpokládáme, že sestavený a individuálně přizpůsobený pohybový program ( SM -systém), pravidelně realizovaný, může pozitivně změnit posturální stabilitu ( změny v zatížení chodidel) a funkční stav pohybového systému ( tvar a statiku páteře) sledovaných probandů. Analýza bude probíhat pomocí metody plantografie a hodnocení tvaru a statiky páteře. Sledované parametry budou statisticky vyhodnoceny a z naměřených hodnot budou vyvozeny závěry.
Všichni probandi podstoupí vyšetření postury pomocí polohového snímače DTP – 3 a vyšetření zatížení dolních končetin na tlakové plošině Footplate Pro AM3 v předem stanovených časových intervalech.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info