Project information
Ekologicky příznivé varianty životního způsobu 2: Cesta do města (EVAR2)

Project Identification
MUNI/A/0769/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt reaguje na problémy postupující urbanizace, která má stále větší vliv na životní způsob občanů České republiky. Urbanizované prostředí přitom v následujícím období bude vystavené zvýšenému tlaku nejen v souvislosti s problematickými sociálními jevy (postupující individualizace, problémy lidské psychiky související s anonymitou a ztrátou kontaktu s přírodou), ale i vzhledem k limitovaným službám ekosystémů. Oproti současnému stavu lze očekávat nedostatek přírodních zdrojů, zhoršování ekosystémových funkcí a dopady změny klimatu – imigraci či extrémy počasí.

Předkládaný výzkumný projekt se pokouší popsat vybrané aspekty urbánního životního stylu, zasadit je do kontextu dichotomie město-příroda a vztáhnout je k příslušným teoretickým rámcům.

„Téma životního způsobu je vpleteno do komplikované a nepřehledné problematiky vztahu člověka a přírody,“ podotýká Librová v knize Vlažní a Váhaví (2003). Právě
environmentální aspekty životního způsobu jsou předmětem dlouhodobého odborného zájmu Katedry environmentálních studií (KES) a předkládaný projekt na toto zaměření přímo navazuje. Odbornou garanci projektu zajišťuje právě profesorka Hana Librová a docent Karel Stibral, pod jejichž vedením bude jmenovaná témata zpracovávat 11 doktorských studentů KES, jejichž rozdílné metodologie a zacílení výzkumných záměrů projekt propojuje. Výstupem budou zejména publikace v odborných časopisech, příspěvky na konferencích a odborný seminář představující výsledky projektu širší akademické obci.

Projekt je strukturován do tří navazujících modulů: a) Modul „Alternativy městského životního způsobu“ navazuje na dlouhodobý výzkum KES a propojuje výzkum L. Kaly týkající se pojetí domova u environmentálních singles a výzkum B. Dobešové týkající se krize pohřebních rituálů a ekologických pohřbů.

b) Modul „Město a krajina“ spojuje R. Krylovou, K. Pařízkovou a F. Havlíčka, kteří diskutují divokou přírodu, udržovanou městskou zeleň a environmentální praktiky přímo ve vazbě na prosto

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info