Informace o projektu
Ekologicky příznivé varianty životního způsobu 2: Cesta do města (EVAR2)

Kód projektu
MUNI/A/0769/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt reaguje na problémy postupující urbanizace, která má stále větší vliv na životní způsob občanů České republiky. Urbanizované prostředí přitom v následujícím období bude vystavené zvýšenému tlaku nejen v souvislosti s problematickými sociálními jevy (postupující individualizace, problémy lidské psychiky související s anonymitou a ztrátou kontaktu s přírodou), ale i vzhledem k limitovaným službám ekosystémů. Oproti současnému stavu lze očekávat nedostatek přírodních zdrojů, zhoršování ekosystémových funkcí a dopady změny klimatu – imigraci či extrémy počasí.

Předkládaný výzkumný projekt se pokouší popsat vybrané aspekty urbánního životního stylu, zasadit je do kontextu dichotomie město-příroda a vztáhnout je k příslušným teoretickým rámcům.

„Téma životního způsobu je vpleteno do komplikované a nepřehledné problematiky vztahu člověka a přírody,“ podotýká Librová v knize Vlažní a Váhaví (2003). Právě
environmentální aspekty životního způsobu jsou předmětem dlouhodobého odborného zájmu Katedry environmentálních studií (KES) a předkládaný projekt na toto zaměření přímo navazuje. Odbornou garanci projektu zajišťuje právě profesorka Hana Librová a docent Karel Stibral, pod jejichž vedením bude jmenovaná témata zpracovávat 11 doktorských studentů KES, jejichž rozdílné metodologie a zacílení výzkumných záměrů projekt propojuje. Výstupem budou zejména publikace v odborných časopisech, příspěvky na konferencích a odborný seminář představující výsledky projektu širší akademické obci.

Projekt je strukturován do tří navazujících modulů: a) Modul „Alternativy městského životního způsobu“ navazuje na dlouhodobý výzkum KES a propojuje výzkum L. Kaly týkající se pojetí domova u environmentálních singles a výzkum B. Dobešové týkající se krize pohřebních rituálů a ekologických pohřbů.

b) Modul „Město a krajina“ spojuje R. Krylovou, K. Pařízkovou a F. Havlíčka, kteří diskutují divokou přírodu, udržovanou městskou zeleň a environmentální praktiky přímo ve vazbě na prosto

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info