Project information
Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání

Investor logo

Cílem badatelského centra je transdisciplinárně analyzovat a interpretovat systémy a mechanismy, které mohou objasnit kulturněhistorické skutečnosti v dlouhém trvání od středověku po současnost. Navrhované centrum zamýšlí synergicky propojit přední výzkumné týmy a specialisty v kulturněhistorických oborech na univerzitách v Brně a v Olomouci, které se uvedenými přístupy zabývají již po delší dobu. Vedle toho hodlá těžit ze spolupráce s nejvýznamnějšími českými badateli působícími v univerzitním i akademickém prostředí (HÚ a ÚDU AVČR, AVU, VŠUP, NPÚ), stejně jako s předními odborníky v zahraničí (Vratislav, Vídeň, Paříž, Lausanne). Projekt usiluje o propojení různých metodických přístupů se základními oborovými předměty, které budou sledovány v rámci čtyř vzájemně provázaných modulů: Teorie a praxe kulturněhistorických disciplín; Obraz, kult, prostor; Imaginace, obraz a text; Reprezentace, místa paměti. Výstupem bude kromě dílčích monografií a statí také závěrečná metodologicky orientovaná kolektivní monografie, v níž se prolnou všechny jmenované moduly.

Publications

Total number of publications: 252


Previous 1 2 3 4 5 6 7 26 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info