Project information

Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky

Project Identification
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0149
Project Period
10/2005 - 10/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky" je realizován vrámci spolupráce pracovníků Ústavu psychologie a Ústavu pedagogických věd při FF MU. Koncepce projektu reaguje na nedostatečně akcentovanou dimenzi v terciálním vzdělávání, kterou je sepětí mezi vzdělavateli a zaměstnanvateli, sepětí teorie s potřebami praxe. Projekt se zaměruje na zvyšování kvality a obohacování pregraduální přípravy studentů, snaží senaídnout studentům takové aktivity, které jim pomohou adekvátně naplňovat aktuální potřeby trhu práce. Prostředkem pro dosažení cíle projektu je založení Akademického centra, které bude sloužit studentům těchto oborů jako cvičně pracoviště. V rámci Akademického centra poradenství a supervize budou působit dvě pracoviště: Klinicko-poradenské centrum a Sociálně pedagogické centrum. Akademické centrum bude zajišťovat nácvik praktických dovedností v přímé práci s klienty pod supervizí, koordinaci a odborné vedení praxí a stáží, vzdělávání v oblasti poradenské a sociálně pedagogické práce se sociálně znevýhodněnými jedinci nebo skupinami. Studenti psychologie budou mít možnost realizovat praktickou aplikovanou část výuky psychologie, zejména psychoterapii, psychodiagnostiku, dále pak poradenské a klinické prsychologie pod supervizí odborníků z praxe.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info