Informace o projektu

Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky

Kód projektu
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0149
Období řešení
10/2005 - 10/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky" je realizován vrámci spolupráce pracovníků Ústavu psychologie a Ústavu pedagogických věd při FF MU. Koncepce projektu reaguje na nedostatečně akcentovanou dimenzi v terciálním vzdělávání, kterou je sepětí mezi vzdělavateli a zaměstnanvateli, sepětí teorie s potřebami praxe. Projekt se zaměruje na zvyšování kvality a obohacování pregraduální přípravy studentů, snaží senaídnout studentům takové aktivity, které jim pomohou adekvátně naplňovat aktuální potřeby trhu práce. Prostředkem pro dosažení cíle projektu je založení Akademického centra, které bude sloužit studentům těchto oborů jako cvičně pracoviště. V rámci Akademického centra poradenství a supervize budou působit dvě pracoviště: Klinicko-poradenské centrum a Sociálně pedagogické centrum. Akademické centrum bude zajišťovat nácvik praktických dovedností v přímé práci s klienty pod supervizí, koordinaci a odborné vedení praxí a stáží, vzdělávání v oblasti poradenské a sociálně pedagogické práce se sociálně znevýhodněnými jedinci nebo skupinami. Studenti psychologie budou mít možnost realizovat praktickou aplikovanou část výuky psychologie, zejména psychoterapii, psychodiagnostiku, dále pak poradenské a klinické prsychologie pod supervizí odborníků z praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info