Project information

Komplex vzdělávacích a výchovných opatření MU v Brně pro osoby a skupiny vyžadující specifickou péči

Project Identification
ROZV/494/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je vytvořit na Masarykově univerzitě v Brně centrum vysokoškolského studia a celoživotního vzdělávání zdravotně postižených, garantující kromě plné integrace pohybově a smyslově postižených do výuky také vydavatelství elektronické a hmatové odborné literatury pro zrakově postižené, systematický rozvoj odborné terminologie českého znakového jazyka a metodickou činnost pro střední školy i státní orgány. Zajistit právo na vzdělání osobám ze sociálně znevýhodněných skupin, se zvláštním zřetelem na příslušníky kulturní minority definované fyzicky (neslyšící) či nacionálně (Romové, migrující cizinci) a na sociálně emarginované (odsouzení, propuštění z výkonu trestu). Zajistit multikulturní výchovu umožňující toleranci, integraci a vzájemné poznávání všech výše zmíněných skupin se zdravotní, národnostní a sociální majoritou.

Results