Project information

Studium osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě

Project Identification
C-9/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je vytvořit na Masarykově univerzitě centrum vysokoškolského studia a celoživotního vzdělávání zdravotně postižených, garantující kromě plné integrace pohybově a smyslově postižených do výuky také vydavatelství elektronické a hmatové odborné literatury pro zrakově postižené, sys-tematický rozvoj odborné terminologie českého znakového jazyka a metodickou činnost pro střední školy i státní orgány.

Results