Project information

Rozšíření a inovace předmětu Sídla - krajina - divočina

Project Identification
FRVS/745/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Nově zavedený předmět ENS222 "Sídla - krajina - divočina", vyučovaný od podzimu 2006, představuje studentům bakalářského stupně pojetí evropské
kulturní krajiny z různých úhlů - historického, teoretického, legislativního, ale i v konkrétních lokalitách. Pro dosažení komplexního pojetí dané
problematiky bude vhodné obsah doplnit o dokumetntaci a hodnocení praktických příkladů. Také je nutné zohlednit změny v právní praxi, které vejdou
v platnost v následujícím období. Rozšíření tematiky předmětu povede ke zlepšení schopnosti studentů daného předmětu analyzovat problémové situace
a na základě získaných znalostí navrhout možná řešení.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info