Project information

25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna

Project Identification
0699/2014
Project Period
11/2014 - 10/2016
Investor / Pogramme / Project type
International Visegrad Fund (IVF)
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Matej Bel University in Banská Bystrica
Newton College a.s.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Collegium Civitas
KELEN-CONSULT BT

Zmapování klíčových cílů reforem ve a prvků moderních metod řízení ve veřejné správě ve stylu NPM a hledání inovací pro další vývoj této oblasti v regionu V4. identifikace hlavních efektů a nedostatků (sekundární data/primární výzkum). Hledání nových možností a rozšiřování spolupráce mezi univerzitami a veřejnou správou při sledování a ovlivňování budoucího vývoje veřejné správy a tvorbě inovací.