Project information

Inovace výuky předmětu "Matematická analýza 2"

Project Identification
FRVS/1208/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Provázání výuky matematické analýzy s výukou vedenou za pomoci počítače v počítačové laboratoři může vést ke zkvalitnění výukového procesu (využití vizualizace a animací k rozvoji geometrické představivosti, počítačové řešení úloh vedoucí k lepšímu pochopení probírané problematiky, ...) a většinou má i kladný motivační aspekt. Na PřF MU však zatím není žádný z kurzů matematické analýzy provázán s výukou za pomoci počítače.


Cílem tohoto projektu je změnit tuto situaci a zavést nový předmět "Matematická analýza 2 s programem Maple" a prakticky ověřit kladný vliv počítačem podporované výuky na znalosti studentů. Získané zkušenosti a vytvořené materiály budou dány k dispozici všem zájemcům o tento typ výuky prostřednictvím počítačové sítě Internet.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info