Project information

O čem se nepřednáší

Project Identification
7114093821
Project Period
8/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je pravidelně seznamovat praktické lékaře s novými metodami léčení a s dalšími opatřeními v péči o nemocné s jednotlivými skupinami onemocnění. V roce 2014 se tématika konference soustředí na témata, kterým se nevěnuje tak často pozornost na komerčně zaměřených akcích, byť jsou pro práci praktického lékaře důležitá. Odborná úroveň praktického lékaře významným způsobem ovlivňuje zátěž odborných ambulací i lůžkových zařízení. V kontinuálním vzdělávání PL a tím i ve zvyšování kvality jimi poskytované péče vidíme největší přínos.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info