Project information

Harvesting big text data for under-resourced languages (HaBiT)

Investor logo
Project Identification
7F14047
Project Period
6/2014 - 4/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Norwegian University of Science and Technology

Cílem projektu je získat z webu velká textová data (korpusy) pro jazyky s nedostatečnými zdroji, mezi něž patří norština, zčásti čeština a také některé etiopské jazyky (amharština, afaan oromština, tigrinština, somálština). Data budou anotována, parsována tak, aby byla použitelná pro různé aplikace v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka, např. extrakce informací, strojový překlad a další. Konsorcium bude tvořeno jedním norským týmem (NTNU Trondheim a přidruženou Universitou v Oslo), které se budou věnovat zpracování vzniklých korpusů, a jedním českým týmem (MU Brno), který využije iiž svých existujících nástrojů pro budování korpusů z webu. Projekt bude koordinován brněnským týmem.
Jedním cílem projektu bude vytvoření velkého norského korpusu čítajícího miliardy slovních tvarů s použitím nástrojů vyvinutých v rámci spolupráce s NTNU v EU projektu PRESEMT ("PRESEMT: Pattern REcognition-based Statistically Enhanced MT", 2010-2012). Za druhé, NTNU spolupracuje s Universitou v Oslo a dvěma etiopskými universitami v projektu na podporujícím budování jazykových zdrojů a fundovaném organizací Norad ("Linguistic Capacity Building – tools for the inclusive development of Ethiopia", NORHED 2013-2018). Je tedy přirozené propojit tyto aktivity a zahrnout zpracování čtyř velkých etiopských jazyků do předkládaného projektu: projekt HaBiT tak může podpořit a posílit projekt NORHED
důkladným testováním technologií a tím adresovat témata evaluace a verifikace a také splnit společenskou výzvu pro informační technologie (ICT). Takto získáme relevantní přidanou hodnotu rovněž po politické stránce díky kooperaci s méně rozvinutou zemí. Za třetí, budou vytvořeny aplikace pro povrchové zpracování češtiny a norštiny a aspoň jednoho etiopského jazyka, umožňující vyčlenění a zkoumání mnohoznačnosti slov v korpusech, tj. indukci slovních významů a také tvorbu vícevektorových prostorů a paralelních multilinguálních prostorů pro desambiguaci významů slov při překladu.

Publications

Total number of publications: 41


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info