Project information

Project information
Zdroje pro tkáňové inženýrství 5 (TissueEng5)

Project Identification
MUNI/A/1558/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Kmenové buňky jsou buněčným typem s unikátními vlastnostmi, které je činí velmi atraktivními z pohledu možných aplikací v biomedicíně. Tyto aplikace jsou však velmi závislé na našem poznání molekulárních mechanismů ovlivňujících chování kmenových buněk, na naší schopnosti řídit diferenciaci kmenových buněk do funkčních somatických buněčných typů, či na naší schopnosti konstruovat třírozměrné struktury z kmenových a progenitorových buněk. V rámci řešení projektu specifického výzkumu bude navázáno na naše předchozí zkoumání a budou adresována témata relevantní těmto základním potřebám. Zejména budou i) studovány molekulární mechanismy zodpověděné za genetickou nestabilitu lidských embryonálních kmenových (hES) buněk a lidských indukovaných pluripotentních kmenových (hiPS) buněk, ii) budou testovány efekty biomimetických ligandů na kmenové a progenitorové buňky a budou vyvíjeny mikrofluidní přístupy a systémy ke kokultivaci více typů kmenových a progenitorových buněk, iii) bude zkoumána účast miRNA molekul na řízení diferenciace a ustavení plasticity kmenových buněk a iv) budou dále vyvíjeny protokoly diferenciace hES buněk do relevantních buněčných typů, zejména do odontogenní linie. Hlavními experimentálními přístupy budou in vitro manipulace s buňkami, zobrazování živých buněk i fixovaných buněk pokročilými mikroskopickými technikami, a také molekulární fenotypizace buněčných populací kvantifikací relevantních mRNA a proteinů.

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info