Project information

Molekulární stavba protein-DNA komplexů zapojených v opravě nukleotidových sestřihů

Project Identification
GJ15-22380Y (kod CEP: GJ15-22380Y)
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Současná úroveň studia protein-DNA komplexů, které koordinují odštěpení na 5'konci během procesu NER, kombinuje různé biochemické a strukturní nástroje. Naším cílem je detailní popis rozpoznání DNA křížení, katalytické funkce heterodimeru XPF/ERCC1 a pochopení kritické role XPA při karcinogenním poškození a modulaci aktivity XPF/ERCC1. Abychom mohly tyto jevy zkoumat, zavedeme multidisciplinární postup který se skládá z pokročilých metod NMR spektroskopie v roztoku, strukturní informace z měření rozptylu pod malým úhlem (SAXS) a inovativních postupů molekulového modelování. Tato studie poskytne nový mechanistický vhled do hlavního obranného systému proti UV záření a karcinogenům, velice podstatného pro lidské zdraví. Naše závěry a objevy napomůžou propojit recesivní mutace, funkce a související onemocnění a zároveň najít nové prostředky k modulaci NER funkce pro další terapeutické využití.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info