Project information

Dešifrování molekulárních mechanizmů integrace světelné a hormonální regulace vývoje rostlin

Investor logo
Project Identification
GA15-22000S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Photon Systems Instruments

Vzájemná interakce mezi působením světla a rostlinných hormonů ze skupiny cytokininů (CKs) je známa již velmi dlouho. Nicméně, naše znalost molekulárních mechanizmů umožňujících integraci působení světla s vývojovými odpověďmi zprostředkovanými CKs zůstávají nejasné. Naše předběžné výsledky ukazují na regulaci CK signální dráhy prostřednictvím dlouhovlného červeného světla prostřednictvím světelného receptoru phytochromu A (phyA). Naše data dále ukazují na možnou roli přímé interakce mezi phyA a přenašečem CK signálu AHP3 a na světle závislou defosforylaci AHP3 vedoucí k jeho destabilizaci. V rámci projektu i) identifikujeme klíčové regulátory umožnující světlem regulovanou akivaci CK signální dráhy, ii) osvětlíme funkční význam interakce mezi phyA a AHP3 a iii) detailně popíšeme světlem regulovanou změnu fosforylace AHP3 a její roli v regulaci přenosu CK signálu. Konečně bude optimalizovat nově vyvinutou techniku pro studium významu intereference světla a přenosu CK signálu v tvorbě chlorofylu během rané deetiolace.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info