Project information
Vysvobození zvuku z pout hudby - tvorba nového předmětu

Project Identification
FRVS/1951/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem podávaného projektu je vytvoření nového studijního předmětu pro posluchače Teorie interaktivních médií, jehož náplní bude sledování významných osobností v kontextu historického vývoje, kteří svoji uměleckou, ale též teoretickou pozornost věnovali zvuku jako zásadnímu prostředku pro svá umělecká vyjádření. Studenti budou během kurzu "Vysvobození zvuku z pout hudby" seznámeni s předními představiteli světové hudby a výtvarného umění od konce 19. století do současnoti, kteří se zasloužili o etablování zvuku jako samostatného uměleckého prostředku. Součástí přednášek budou prezentace audio a video ukázek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info