Project information

Modernizace a obohacení výuky grafického designu o programování generativního designu

Project Identification
MUNI/FR/1590/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem tohoto projektu je obohatit studijní program Grafický design o výuku nově zavedeného předmětu PV259 Programování generativního designu. Jedná se o nově vznikající metodu navrhování, kdy designer je zároveň programátorem, je schopen si sám vytvořit digitální nástroje. Kromě modernizace výuky zavedením nového konceptu do výuky je významnou přidanou hodnotou rozšíření studijního programu o předmět vyučující programování. Studijní materiály připraveny v českém i anglickém jazyce.