Project information

Project information
Inovace předmětu IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly (Inovace IV054)

Project Identification
MUNI/FR/1740/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je vytvořit učební materiály k předmětu IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly, které by sloužili studentům k lepšímu pochopení na přednáškách probírané látky, k přípravě na řešení velmi náročných domácích úloh a též jako podklady pro cvičení.
Výstupem bude nově vytvořená anotovaná sbírka příkladů se vzorovými řešeními. Materiály budou použity v semestru podzim 2015.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info