Informace o projektu
Inovace předmětu IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly (Inovace IV054)

Kód projektu
MUNI/FR/1740/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je vytvořit učební materiály k předmětu IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly, které by sloužili studentům k lepšímu pochopení na přednáškách probírané látky, k přípravě na řešení velmi náročných domácích úloh a též jako podklady pro cvičení.
Výstupem bude nově vytvořená anotovaná sbírka příkladů se vzorovými řešeními. Materiály budou použity v semestru podzim 2015.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info