Project information
Conference Skills: rozvoj specifických akademických dovedností v angličtině pro české a zahraniční studenty Mediálních studií a žurnalistiky a příbuzných oborů na FSS MU (Conference Skills)

Project Identification
MUNI/FR/1151/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vznik kurzu "Conference Skills" v angličtině určeného pro studenty v magisterských programech Mediálních studií a žurnalistiky a příbuzných oborů na FSS. Plánovanými výstupy jsou: 1) kurz zaměřený na akademické dovednosti důležité pro úspěšnou účast na mezinárodních konferencích; 2) e-learningová podpora v IS MU; 3) participace odborníků se zkušenostmi z mezinárodních konferencí, na užívání korpusové lingvistiky při tvorbě akademického textu a na editaci odborných textů v AJ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info