Informace o projektu

Informace o projektu
Conference Skills: rozvoj specifických akademických dovedností v angličtině pro české a zahraniční studenty Mediálních studií a žurnalistiky a příbuzných oborů na FSS MU (Conference Skills)

Kód projektu
MUNI/FR/1151/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je vznik kurzu "Conference Skills" v angličtině určeného pro studenty v magisterských programech Mediálních studií a žurnalistiky a příbuzných oborů na FSS. Plánovanými výstupy jsou: 1) kurz zaměřený na akademické dovednosti důležité pro úspěšnou účast na mezinárodních konferencích; 2) e-learningová podpora v IS MU; 3) participace odborníků se zkušenostmi z mezinárodních konferencí, na užívání korpusové lingvistiky při tvorbě akademického textu a na editaci odborných textů v AJ.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info