Project information

Multimediální podpora praktické výuky z fyziologie pro bakalářský studijní obor Biomedicínská technika a bioinformatika (Multimediální podpora praktické výuky z fyziologie)

Project Identification
MUNI/FR/1775/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Biomedicínské inženýrství (BMI) je mezioborové odvětví, které s sebou nese vysoké nároky jak na medicínskou tak na technickou složku vzdělání. Tito studenti potřebují ke zvládnutí svého budoucího zaměření pochopit propojení těchto na první pohled od sebe odlišných disciplín. V rámci inovace předmětu fyziologie pro BMI bude vytvořena multimediální podpora studijních materiálů pro praktická cvičení. Budou vytvořeny interaktivní materiály, videonávody, tištěné pomůcky do cvičení a testy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info