Project information

Soudobé problémy sociální pedagogiky (Problémy SocPed)

Project Identification
MUNI/FR/1540/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se zaměřuje na vytvoření nového studijního předmětu Contemporary problems of social pedagogy, který bude vyučován v anglickém jazyce a nabízen Katedrou sociální pedagogiky PdF MU studentům Masarykovy univerzity, kdy významnou cílovou skupinou budou zahraniční studenti studující na MU. Předmět umožní hlubší zacílení na konkrétní aktuální problémy oboru sociální pedagogika, a to z hlediska specifických cílových skupin, jejich potřeb, inovativních metod a přístupů atp.