Project information

Elektronická databáze textů ke studiu české estetiky (předmět ESA199 Česká estetika)

Project Identification
FRVS/2037/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na odstranění závažného problému, s nímž se setkávají vyučující i studenti oboru estetika. Tímto problémem je ztížená dostupnost či nedostupnost (v případě soukromé korespondence) textů oboru. Elektronizace textů a jejich zpřístupnění na internetu proto zásadním způsobem zefektivní výuku, zkvalitní proces přípravy závěrečných prací. Projekt v začátku počítá s elektronizací textů české estetiky dvacátého století (předmět ESA199 Česká estetika). Po splnění tohoto cíle budou do elektronické podoby převáděny a zpřístupňovány postupně další texty eropských i světových autorů v daném oboru. Projekt zahrnuje též nákup těch děl, která nejsou jinak dostupná, a jejich elektrinické zpřístupnění. Postupně se počítá též s nákupem klíčových subsidiárnich děl estetiky ve světových jazycích: slovníky, encyklopedie, významné monografie, katalogy, bibliografické databáze.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info