Project information
Analýza chování ekonomiky během hospodářského cyklu pomocí dynamických makroekonomických modelů

Project Identification
MUNI/A/1121/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Společným jmenovatelem výzkumných aktivit v rámci tohoto projektu je jeho zaměření na analýzu chování ekonomiky během hospodářského cyklu. Dalším společným jmenovatelem je to, že k této analýze budou využívány dynamické makroekonomické modely, a to konkrétně DSGE modely a VAR modely. Prvně jmenované představují dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy odvozené z mikroekonomických základů, přičemž tyto modely se v posledních letech stávají hlavním nástrojem pro provádění a analýzu monetární politiky v centrálních bankách. VAR modely představují jakousi alternativu k DSGE modelům, přičemž v případě VAR modelů se jedná spíše o ateoretický a statistický přístup k modelování.

Hlavní výzkumné aktivity se budou týkat následujících témat: (i) asymetrie šoků, strukturální rozdíly a synchronizace hospodářského cyklu mezi českou ekonomikou a eurozónou; (ii) problematika detrendování v DSGE modelech; (iii) analýza strukturálních změn v české ekonomice pomocí DSGE modelu; (iv) problematika finální data vs real-time data v DSGE modelech; (v) modelování efektů fiskální politiky pomocí VAR modelů; (vi) modelování trhu nemovitostí v DSGE modelech; (vii) zero lower bound - restrikce na úrokové sazby; (viii) modelování finančních frikcí v DSGE modelech.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info