Project information
CHEMTRANS2015 - Podpora výzkumu studentů v oblasti mechanismů transformací chemických látek (CHEMTRANS2015)

Project Identification
MUNI/A/1355/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Chemické látky prodělávají za kontrolovaných podmínek i v prostředí řadu abiotických a biotických transformací, jejichž pochopení je klíčové jak pro poznání osudu a chování chemikálií, tak i pro možné aplikace (např. využít pro detekční systémy, biosenzory, aplikace v remediacích apod). Předkládaný projekt usiluje o podporu a přímé zapojení studentů do aktivního výzkumu v oblastech studia mechanismů transformací chemických látek. Projekt podpoří studenty doktorských oborů programů Chemie a Biologie na PřF MU, kteří realizují dizertační práce v napojení na aktivity výzkumného centra RECETOX. Kromě doktorských studentů se počítá i se zapojením nejlepších magisterských studentů. Hlavní směry studentského výzkumu budou zahrnovat: (1) vývoj a výzkum fotoreaktivních skupin a souvisejících fototransformačních reakcí, (2) výzkum makrocyklických receptorů a jejich využití pro citlivou detekci aniontů a (3) studium enzymů a jejich využitelnosti pro environmentální aplikace. Projekt studenty podpoří zejména formou dílčích pracovních úvazků a stipendií a dále podporou aktivní účasti na konferencích v ČR a zahraničí. Hlavními výstupy projektu budou studentské publikace v mezinárodních časopisech s IF, prezentace na konferencích a realizované studentské práce (doktorské, diplomové).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info