Project information

Výzkum akumulace persistentních bioakumulativních toxických organických látek do vodních organismů

Investor logo
Project Identification
GA15-16512S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Pochopení kvantitativních vztahů mezi expozičními koncentracemi perzistentních bioakumulativních toxických (PBT) látek ve vodě a ve vodních organismech je předpokladem pro činnosti zaměřené na ochranu přírody a lidského zdraví. Cílem projektu je dokázat, že teorii rovnovážné distribuce lze použít k predikci průměrných koncentrací PBT látek ve vodní biotě z rozpuštěných koncentrací v povrchové vodě. K posouzení termodynamické rovnováhy PBT mezi vodou a rybami budou použity rozdělovací pasivní vzorkovače. Budou vybrány polymerní materiály pro konstrukci pasivních vzorkovačů a budou stanoveny jejich kalibrační parametry. Srovnání pasivního vzorkování ve vodě a v biotě bude provedeno v terénních experimentech, ve kterých ryby z různých trofických úrovní budou exponovány v klecích ve vybraných ůtvarech povrchových vod obsahujících PBT. Výsledky budou vysoce relevantní pro pochopení osudu PBT v povrchových vodách, ale také pro zlepšení metodiky monitorování chemických látek.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info