Project information
Příprava unikátních modulátorů adenylyl cyklázy

Project Identification
GJ15-10504Y
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Adenylyl cyklázy, enzymy které produkují cAMP, jsou součástí mnoha důležitých a rozmanitých aspektů lidské biologie, např. embryogeneze,
srdeční funkce, nebo procesu stárnutí. Předchozí experimenty ukázaly, že mnoho fyziologických efektů adenylyl cykláz je závislých na dané
isoformě enzymu a zřejmě souvisí s patologií významných onemocnění. Tato pozorování iniciovala současnou snahu o přímé ovlivnění
aktivity těchto enzymů se značným potenciálem pro terapeutické využití. Zásadním problémem při validaci adenylyl cykláz pro farmakologické
přístupy je nedostatek aktivních a selektivních modulátorů. V rámci tohoto projektu kombinujeme metody výpočetní chemie, chemické syntézy
a biologického testování v buňkách, s cílem vyvinout malé molekuly, které by byly schopné selektivně ovlivňovat tuto skupinu enzymů. Takto
identifikované selektivní modulátory by umožnily významně posunout naše chápání funkcí adenylyl cykláz v základních buněčných procesech
biomedicinálního významu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info