Project information

Project information
Podpora realizace a koordinace ukončování a udržitelnosti projektů operačních programů, příprava na nové programovací období

Project Identification
ROZV/13/2015
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Cílem projektu je zejména podpora fáze ukončování a následné udržitelnosti projektů v operačních programech Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace.
V souvislosti s finálním obdobím realizace projektů budou prostřednictvím tohoto rozvojového projektu nastavovány a koordinovány mechanismy pro ukončování projektů a zajištění fáze povinné udržitelnosti v souladu s pravidly OP.

Projekt se dále zaměří na přípravu podkladů pro příští programové období 2014 – 2020 s konkrétními doporučeními pro implementaci programů nových OP. Součástí bude i přenos informací o průběhu přípravy nových OP na jednotlivá HS, spolupráce na přípravě nových projektových záměrů především do OP VVV, sběr námětů pro MŠMT a komunikace a spolupráce s MŠMT při přípravě nových OP.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info