Informace o projektu
Podpora realizace a koordinace ukončování a udržitelnosti projektů operačních programů, příprava na nové programovací období

Kód projektu
ROZV/13/2015
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Cílem projektu je zejména podpora fáze ukončování a následné udržitelnosti projektů v operačních programech Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace.
V souvislosti s finálním obdobím realizace projektů budou prostřednictvím tohoto rozvojového projektu nastavovány a koordinovány mechanismy pro ukončování projektů a zajištění fáze povinné udržitelnosti v souladu s pravidly OP.

Projekt se dále zaměří na přípravu podkladů pro příští programové období 2014 – 2020 s konkrétními doporučeními pro implementaci programů nových OP. Součástí bude i přenos informací o průběhu přípravy nových OP na jednotlivá HS, spolupráce na přípravě nových projektových záměrů především do OP VVV, sběr námětů pro MŠMT a komunikace a spolupráce s MŠMT při přípravě nových OP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info