Project information

Use of bronchoalveolar wash-out in immunocompromised patients

Project Identification
IZ1221
Project Period
1/1992 - 1/1994
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice
Regional Hygienic Station Vyškov

Využití bronchoalveolární laváže u imunokompromitovaných pacientů /především u nemocných s hematologickými malignitami v průběhu chemoterapie/.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info