Project information

Obohacení výuky v oblasti Software Quality na FI MU

Project Identification
MUNI/FR/1636/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem navrženého projektu je vybudování nového předmětu zaměřeného na metody a techniky pro podporu kvality vyvíjeného software, s důrazem na týmovou projektovou práci a transfer znalostí z praxe díky zapojení expertů z partnerských IT firem. Díky praktickým seminářům, kde budou mít studenti možnost procvičit si získané znalosti na reálných částech kódu, dostanou studenti možnost pochopit širší souvislosti různých pohledů na kvalitu software a technik pro její dosažení.