Project information

Srovnání systémů a politik pro podporu elitního sportu v ČR se zahraničím

Project Identification
MUNI/A/1468/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt navazuje na mezinárodní projekt SPLISS (www.spliss.net), který se věnuje mezinárodnímu srovnání národních systémů a politik pro podporu elitního sportu. V projektu budou získána data za Českou republiku s využitím nástrojů vyvinutých mezinárodním týmem konsorcia SPLISS. Výzkumný tým bude zjišťovat situaci v České republice, pokud jde o hlavní pilíře modelu SPLISS a klíčové indikátory úspěchu elitního sportu a tyto porovná s dosavadními výsledky projektu SPLISS z 15 krajin světa. Výsledky budou prezentovány ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích ale také Českému olympijskému výboru a MŠMT jako podkladové materiály pro tvorbu politik a opatření na podporu elitního sportu v ČR.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info