Project information

Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí

Investor logo
Project Identification
GA15-03156S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt přinese nové poznání tématiky stárnutí, konkrétně čtvrtého věku a aktivního stárnutí. Usiluje o poznání populace čtvrtého věku a porozumění zkušenosti pokročilého stáří. Zkušenosti, která je podmíněná novým demografickým režimem, sociálně-politickým a ekonomickým kontextem stejně jako dominancí konceptu aktivního stárnutí. Čtvrtý věk je zkoumán jako specifická životní etapa, která není definovatelná pouze na základě chronologického věku, ale determinovaná především sociálně a individuálně. Projekt vytěží dostupné zdroje dat, včetně panelových (především data Českého statistického úřadu a SHARE), které doplní kvalitativními rozhovory. Kvalitativní část zachytí především přechod ke čtvrtému věku a proměnu identity s tím spojenou. Projekt je inovativní zaměřením se na možnosti výzkumu populace ve čtvrtém věku i samotným tématem čtvrtého věku zpracovaném z pohledu sociologie, nikoliv pohledem sociálně-zdravotní péče.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info