Project information

Konference COFOLA INTERNATIONAL 2015 (COFOLA INT 2015)

Project Identification
MUNI/B/1319/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem konference COFOLA INTERNATIONAL 2015 je umožnit mladým zahraničním vědeckým pracovníkům zejména v oblasti právní vědy prezentovat výsledky jejich vědecké práce s důrazem na mezinárodněprávní problematiku. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům, mladým vědcům, ale i magisterským studentům prezentovat výsledky jejich vědecké práce v rámci konference COFOLA. Po velmi pozitivní zkušenosti z předchozího ročníku bude konference opět doplněna o speciální konferenci COFOLA INTERNATIONAL, zaměřenou především na zahraniční spolupráci, problematiku mezinárodního práva a regulace přeshraničních vztahů. Hlavním smyslem COFOLA INTERNATIONAL je existence funkčního doplňku konference COFOLA a vytvoření platformy pro právně-teoretické úvahy přesahující hranici jednoho státu.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info