Project information
Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření (ORAKUZ)

Investor logo
Project Identification
GA15-20970S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Potřeba kognitivního uzavření je coby aktuální psychický stav prožívána jako tlak na rychlé rozhodnutí a vyhnutí se diskomfortu přetrvávající nejistoty. Jako stabilní osobnostní rys se potřeba kognitivního uzavření manifestuje v oblasti kognitivního výkonu a způsobu zpracování informace. Tím je výrazně propojena s obecnými sociokognitivními dispozicemi jednotlivce, jeho sebehodnocením a zaměřením motivace. Specificky je významným prediktorem konformity, akceptace populistických a autoritářských idejí či (ne)schopnosti autonomního jednání.
Předkládaný projekt kombinuje průřezovou studii (N = 1500) a experimentální design (N = 200). Průřezová studie slouží k zjištění širších vztahů potřeby kognitivního uzavření s osobnostními charakteristikami populace mladých dospělých. Experimentální design zkoumá rozdílný vliv zátěže (časový tlak, komplexita úkolu a sociální kontext řešení) na výkon jednotlivců s vysokou a nízkou potřebou kognitivního uzavření v úkolech akcentujících roli sociokognitivních dispozic a individuálních stylů zpracování informace. Výsledky umožní lépe porozumět procesům spojujícím potřebu kognitivního uzavření s tendencí k autoritářství a populismu v interakci se sociálními a kognitivními charakteristikami jednotlivce.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info