Informace o projektu

Informace o projektu
Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření (ORAKUZ)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA15-20970S
Období řešení
1/2015 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Potřeba kognitivního uzavření je coby aktuální psychický stav prožívána jako tlak na rychlé rozhodnutí a vyhnutí se diskomfortu přetrvávající nejistoty. Jako stabilní osobnostní rys se potřeba kognitivního uzavření manifestuje v oblasti kognitivního výkonu a způsobu zpracování informace. Tím je výrazně propojena s obecnými sociokognitivními dispozicemi jednotlivce, jeho sebehodnocením a zaměřením motivace. Specificky je významným prediktorem konformity, akceptace populistických a autoritářských idejí či (ne)schopnosti autonomního jednání.
Předkládaný projekt kombinuje průřezovou studii (N = 1500) a experimentální design (N = 200). Průřezová studie slouží k zjištění širších vztahů potřeby kognitivního uzavření s osobnostními charakteristikami populace mladých dospělých. Experimentální design zkoumá rozdílný vliv zátěže (časový tlak, komplexita úkolu a sociální kontext řešení) na výkon jednotlivců s vysokou a nízkou potřebou kognitivního uzavření v úkolech akcentujících roli sociokognitivních dispozic a individuálních stylů zpracování informace. Výsledky umožní lépe porozumět procesům spojujícím potřebu kognitivního uzavření s tendencí k autoritářství a populismu v interakci se sociálními a kognitivními charakteristikami jednotlivce.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info