Project information

Ekonomizace substantivního přezkumu fúzí v ČR – iluze či realita? (ESPF)

Project Identification
MUNI/A/1297/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V současné době v oblasti soutěžního práva stále hlasitěji a soustavněji zaznívají hlasy ekonomů. Jejich ingerence do soutěžního práva je nejvyšší především v oblasti fúzí, kde pomocí statistických a ekonometrických metod a modelů analyzují dopady fúzí a na základě těchto analýz dochází k rozhodování o přípustnosti či nepřípustnosti fúze. Tento "moderní" trend vedený taktovkou více ekonomického přístupu k soutěžnímu právu byl ohlášen rovněž Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Je důvodné se domnívat, že příklon k ekonomickému posuzování fúzí by se měl projevit reálně v rozhodovací praxi zmíněného úřadu a rovněž v případě přezkumu v rozhodnutích soudů. Ambicí tohoto projektu je zjistit, zda a nakolik se více ekonomický přístup skutečně projevil v praxi českého soutěžního práva. Je důležité nejprve vyjít z historického vývoje posuzování fúzí a určit, jakým způsobem se vyvíjel cíl a smysl ochrany před nedovolenými koncentracemi podniků až do současného stavu. Dále je nezbytné analyzovat, zda a nakolik došlo při substantivním posuzování fúzí ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k zapojení více ekonomického uvažování do jeho rozhodovací praxe, a to především v souvislosti se zavedením odboru hlavního ekonoma, k jehož prioritám patří právě prosazování ekonomického přístupu v oblasti fúzí. Výsledkem pak bude zhodnocení současného stavu, resp. toho, zda skutečné došlo k realizaci více ekonomického přístupu v oblasti fúzí a jeho promítnutí do rozhodovací činnosti a jaké to mělo eventuální implikace pro činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a obecně právní jistotu soutěžitelů.

Publications

Total number of publications: 5