Project information

Německé právní normy upravující státní občanství na území okupovaných českých zemí v letech 1938 až 1945 (NESTOB38-45)

Project Identification
MUNI/A/1291/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Analýza německých právních norem upravujících právní institut státního občanství vydaných v letech 1938 až 1945 na území okupovaných českých zemí, založená na vlastním archivním výzkumu. Jedná se o dosud nezpracované téma, které přitom stále zůstává vysoce aktuální (v souvislosti s ústavními dekrety prezidenta E. Beneše z roku 1945). Ke zpracování tématu je nezbytná kromě vlastního archivního šetření také znalost německého jazyka. Výstupem budou dva odborné články nabídnuté k publikaci. Součástí návrhu projektu je také odborný překlad jednoho z článků do němčiny a jeho nabídka k publikování v zahraničí.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info